15124640339_38515fefec_o (1).jpg
 

myśli, ciało, emocje 

Pracownia PSYCHoTERAPII Poznawczo Behawioralnej

. . . 

 
 

               

Pracownia to prywatny gabinet psychologiczny specjalizujący się w psychoterapii poznawczo behawioralnej


To miejsce, w którym można podjąć pracę nad problemami, które w istotny sposób utrudniają życie lub uniemożliwiają w pełni szczęśliwe korzystanie z niego. Problemy te często są zbyt trudne dla nas samych, a dla innych bywają niezrozumiałe. Każdy, kto szuka pomocy na zewnątrz, już próbował radzić sobie z trudnościami i doświadczył rozczarowania. Dlatego w Pracowni tak ważny jest klimat bezpieczeństwa, komfortu i kompetentnej pomocy.

. . . 

Psychoterapia poznawczo behawioralna jest jedną z licznych szkół prowadzenia terapii. Jej istotą jest skupienie na aktualnych problemach i na tym, co dzieje się tu i teraz oraz na znalezieniu powiązań pomiędzy myślami, emocjami, fizjologicznym stanem organizmu i zachowaniem. Nurt ten jest stosunkowo nowy, ale dość dobrze ugruntowany teoretycznie i szeroko stosowany na świecie. Techniki poznawczo behawioralne powstały na bazie doświadczenia klinicznego i licznych badań nad skutecznością metod pracy z pacjentem.

  

 

praktyka

 

O MNIE

 

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i superwizorem. Kurs psychoterapii poznawczo behawioralnej ukończyłem  w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie oraz w Oxford Cognitive Therapy Centre. Jestem członkiem i certyfikowanym terapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz certyfikowanym terapeutą schematu i członkiem International Society of Schema Therapy. Doświadczenie kliniczne zdobywałem podczas pracy w poradni zdrowia psychicznego (Centrum Psychoneurologii MODUS, Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii ExCORDIS), a praktykę pracy z rodzinami i parami rozwijałem w Specjalistycznej Poradni dla Rodzin w Lublinie.

 

Moja praca jest regularnie nadzorowana przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej i Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów (ISST)

Podnoszę moje kwalifikacje biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach psychoterapeutycznych, m. in. z zakresu seksuologii, pracy z PTSD, Terapii Schematów oraz terapii par.

Jestem realizatorem programu psychoedukacyjnego obejmującego serię szkoleń “ Szkoła dla rodziców”,"Rodzeństwo bez rywalizacji" , "Jak rozmawiać z nastolatkiem" (Ośrodek Rozwoju Edukacji).

Studia magisterskie i doktoranckie kończyłem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). W 2010 r. obroniłem pracę doktorską w Katedrze Psychologii Osobowości. Przez pewien czas byłem związany z uczelnią pracując dydaktycznie i naukowo.

Jako superwizor Polskiego Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej prowadzę superwizje dla specjalistów pracujących w tym nurcie.


Klienci

Pracuję z osobami dorosłymi, które zgłaszają się same z problemem lub, w przypadku terapii pary, chcą podjąć wspólną terapię z partnerem.

Prowadzę terapię z młodzieżą, włączając w nią rodzinę. Najbliższe osoby są bardzo ważne w pracy nad zmianą i niejednokrotnie same potrzebują wskazówek co robić i jak ewentualnie zmieniać dotychczasowe reakcje, by skutecznie pokonać problem.

Kiedy zgłaszają się do mnie dorośli z dzieckiem, proponuję pracę skupioną w dużym stopniu na rodzicach, których postępowanie i stosowane dotychczas sposoby interakcji z dzieckiem nie są efektywne. Oferuję pomoc w nabyciu nowych umiejętności, które uchronią przed frustracją “nieradzenia sobie z dzieckiem”.


Problemy

Proponuję pomoc każdemu, kto czuje, że znalazł się w kryzysie, nie może poradzić sobie z uciążliwymi objawami stresu albo po prostu chce poświęcić trochę czasu na rozwój własnej osobowości.

Podejmuję się pracy z wieloma problemami klinicznymi: depresją, objawami nerwicowymi (fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, ataki paniki), lękiem społecznym, zaburzeniami odżywiania oraz problemami seksualnymi.

Nie podejmuję się terapii z każdym problemem. Staram się już w pierwszym kontakcie, w trakcie spotkania konsultacyjnego, określić czy mogę zapewnić kompetentną pomoc. Jeśli z jakichś powodów nie podejmuję się pracy z problemem, daję wskazówki, gdzie szukać pomocy poza moim gabinetem.  

 

REFERENCJE

Pracownia Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej na portalu znany lekarz.

 

superwizja

Zapraszam osoby zajmujące się psychoterapią do korzystania ze wsparcia superwizyjnego.

Prowadzę nabór do małych, kilkuosobowych grup. Podczas spotkań zapewnię bezpieczną przestrzeń, w której pracować będziemy nad rozwiązywaniem pojawiających się w praktyce terapeutycznej trudności. Tworząc nieoceniający klimat, poświęcimy czas na rozwój umiejętności, a także skupimy się na określaniu celów, wyznaczaniu zadań i budowaniu więzi w relacji terapeutycznej.

W pracy superwizyjnej odwołuje się do standardów stosowanych w brytyjskiej tradycji CBT oraz do zasad dialogu motywującego. Skupiam się na doskonaleniu kompetencji terapeutycznych i wydobywaniu potencjału superwizanta/superwizantki.

Jestem absolwentem kursu superwizorów prowadzonego przez Akademię Myśli i Emocji w Warszawie. Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

 

Pracownia Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej


Dr Marcin Młynarczyk
ul. Wygon 12 20-830, Lublin
tel. 505 72 86 72
email: pracowniappb@gmail.com

NIP: 712-237-2746   REGON: 360936547

 

 

Jeśli masz pytania, które chciałbyś zadać, zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Możesz skorzystać również z poniższego formularza: